------------------------------------
Virksomheder i huset

Bassinkurser

Salg af din lejlighed:

Når du planlægger at sælge din lejlighed, skal du:

1) Kontakte formanden og vores adminstrator med henblik på at aftale
    salgsprocessen.
2) Få lavet et EL-tjek og et VVS-tjek
3) kontakte en vurderingsmand (brug evt. vores administrator)
4) sætte lejligheden til salg iht. vores vedtægter.

Købere prioriteres i flg. rækkefølge
 1) Familie til (dig) andelshaveren i opad- eller nedadgående linie
 2) Andre andelshavere i vores boligforening.
     Brug denne opslagssedlen, som hænges op på vores opslagstavle
 3) Potentielle købere på ventelisten
 4) Købere, som ikke er nævnt i ovennævnte og som måske er fundet via
     netværk, ejendomsmæglere eller lign..      

EL- og VVS-tjek ved salg af lejlighed
Ved salg af en andel påhviler det andelshaveren at få foretaget et tjek af
VVS og EL for lovligheden af disse, jf. vedtægternes § 16.

El-tjek og VVS-tjek skal udføres af autoriserede El- og VVS-installatører efter
eget valg. Bestyrelsen anbefaler dog at bruge CERA, da disse er uafhængige
af en evt. efterfølgende lovliggørelse. Hvordan disse bestilles og gennemføres
fremgår af deres hjemmeside - andelsvurderinger.dk. Ved spørgsmål er sælger velkommen til at tage fat i bestyrelsen.

VVS- og EL-tjek-rapporterne skal  udleveres til såvel foreningens bestyrelse, vurderingensmanden og administratorer. Det er sælgende andelshaver, som
bekoster VVS- og EL-tjek-rapporterne, samt er ansvarlig for udbedring af alle
fejl og mangler, som  rapporterne omtaler inden handelsdagen.

Har du spørgsmål vedr. ovenstående, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.  
Webdesign by Ken Andersen